ENQUESTES A LA CIUTADANIA

L'evolució en la presa de decisions

Quina Manises vols?

Dilluns, 23 abril 2018

Enquesta de qualitat per al públic de l'Auditori Germanies

A l’Auditori Germanies ens hem proposat millorar i et demanem un minut per emplenar una enquesta.

A l’Auditori Germanies ens hem proposat millorar i et demanem un minut per emplenar una enquesta.